Priser

Hvordan skal regningen forståes.

Der opkræves 3 tariffer:

Den variable del, som dækker de variable udgifterne til brændsel og lignende.

Incitamentstarif, som beregnes ud fra hvor mange m3 vand der ryger igennem systemet. Det er derfor vigtig at boligens anlæg er stillet korrekt, så man får afkølet mest muligt inden vandet sendes retur til værket. Jo dårligere afkøling jo større m3 forbrug.

Den faste del, som dækker de faste udgifterne til f.eks. lokaleomkostninger, lønninger, forsikringer og lignende. Denne udgift vil opkræves hele året.

Hvis man sammenligner med udgifterne til en bil, så vil man stadig have udgifter til vægtafgift og forsikring, selvom bilen står i garagen, men udgiften til benzin vil man spare.