Rørbunkeende2

Nye fjernvarmekunder i Stenløse Syd

Vi graver i perioden fra 15. januar til 9. februar på Stråmosekær og Hjorteleddet. Vi beklager de gener det måtte give

Du kan se området, vi graver i ved at klikke her

 

På byrådets møde den 20. december 2017 blev "Projektforslag Stråmosekær og Hjorteleddet 39" godkendt og dermed 2. behandlet. 

Projektforslaget udlægger de 2 områder til fjernvarmeforsyning - områderne har ikke tidligere været udlagt til en specifik varmeforsyning. 

For at fjernvarmeforsyne de 2 områder skal der etableres en rørledning fra Hareleddet langs stien mellem Mårleddet og Hjorteleddet, videre under Krogholmsvej og frem til Stråmosekær - jævnfør kortet. 

Også den såkaldte Butiksgrund, Hareleddet 36, er tidligere udlagt til fjernvarme, og da den forventes bebygget i løbet af 2018, slås den rørmæssigt sammen med de 2 andre områder, således at vi i samme ombæring etablerer fjernvarmeforsyningen til denne. 

De nødvendige fjernvarmerør er leveret i uge 1-2018, rørsmedene er gået i gang med at svejse længderne sammen, og fra mandag den 15. januar 2018 planlægges jordarbejdet at gå i gang. 

Det samlede arbejde forventes at være afsluttet i uge 6. 

Der vil blive en del kørsel med entreprenørmateriel, opgravningerne vil blive behørigt afspærret, jernplader udlagt ved opgravning af vejarealer m.m., således at de samlede arbejder vil blive til mindst mulig gene for jer, der bor i området. 

Ring endelig, hvis I har spørgsmål til projektet.

Med venlig hilsen

Jørn Arne Nielsen
Direktør

Tlf 7259 6247