Nedsættelse af tarif

Stenløse den 29/9 2016.......... Egedal Fjernvarme A/S har gennem de seneste 2 år arbejdet intenst på at strømline og slanke alle arbejdsgange og processer – samt ikke mindst trimme og tune kedlerne, så der udvikles maksimal varme ved forbrændingen. Endvidere har selskabet udskiftet af del ældre fjernvarmerør med langt mere velisolerede rør, hvilket har minsket ledningstabet.

 

Egedal Fjernvarme A/S har gennem de seneste 2 år arbejdet intenst på at strømline og slanke alle arbejdsgange og processer – samt ikke mindst trimme og tune kedlerne, så der udvikles maksimal varme ved forbrændingen. Endvidere har selskabet udskiftet af del ældre fjernvarmerør med langt mere velisolerede rør, hvilket har minsket ledningstabet.

Sammen med flere andre tiltag kan kunderne nu høste frugten af de mange anstrengelser, idet de har resulteret i en billigere varmeproduktion og mindre tab i ledningsnettet og dermed generelt lavere omkostninger, som kommer forbrugerne til gode fra den 1. januar 2017. Selskabet har valgt at fokusere på den faste kvadratmeterafgift som følger:

For kunderne i Stenløse Syd og de 3 forsyningsområder ved Lærke-skolen, Stengårdsskolen og Toftehøjskolen sænkes den nuværende  takst på 50 kr./m2 til 43,75 kr./m2, altså en besparelse på 12½%.

For kunderne i Nord/Maglevad sænkes den nuværende takst på 52,50 kr. /m2 til 43,75 kr./m2, altså en besparelse på 16½%.

En gennemsnitsbolig på 100 m2 i Stenløse Syd sparer således 625 kr. årligt, i Nord 875 kr. Hermed er der skabt ens takstvilkår for den typiske gennemsnitsbolig uanset forsyningsområde. Der er således penge at spare over hele linjen. Alt til glæde og gavn for kunderne!

Egedal Fjernvarme A/S er et kommunalt ejet fjernvarmeselskab, som har til formål at levere fjernvarmevarme billigst muligt til selskabets kunder. Egedal Fjernvarme er i gang med en strategisk udrulning af fjernvarmenettet øst for S-togsbanen, og næste etape er Frydensbergområdet, som netop er i licitationsfasen, og forventes at starte i uge 43. Næste fase starter i marts 2017, hvor hovedtransmissionsledningen skal føres under Frederikssundsvej med henblik på at forsyne de mange, kommende kunder syd for vejen. Yderligere information: Kontakt undertegnede direktør Jørn Arne Nielsen på tlf. 72 59 62 47