Penge

Medierne varslede prisstigninger på fjernvarme, måske ….?

Mellem Jul og Nytår var en del medier ude med et skræmmebillede, hvor der blandt
andet blev fokuseret på, at mange fjernvarmekunder risikerer store prisstigninger
fra 2019, når tilskuddet til de decentrale kraftværker fjernes.

Vil det også ramme Egedal Fjernvarme A/S?
Svaret er ”ja” til, at vi - ligesom øvrige varmeværker med gasmotordrevne elgeneratorer -
mister et årligt tilskud fra og med den 1. januar 2019.
De 3 aktuelle generatorer står på: Lærkeskolen, Stengårdsskolen og Toftehøjskolen.
Hos os drejer det sig om cirka 1.3 mio. kr. netto årligt.

Vil det da ikke alt andet lige betyde, at vi så står og mangler den sum penge på driftsbudgettet?
Formelt ja, men på ”bundlinjen” nej, idet vi allerede tilbage i 2015 fik et klart forvarsel om, at til-
skuddet ville bortfalde efter den 31. december 2018, hvorfor vi har foretaget og foretager så kraftige
afskrivninger på de 3 værker i årene 2015-2018, at disse ultimo 2018 er meget tæt på en scrapværdi
på kr. 0 – og dermed et afskrivningsgrundlag på kr. 0.
Disse afskrivninger, som regnskabs- og driftsmæssigt skal foretages, har mere eller mindre slugt tilskuddet.
Da vi således per 1. januar 2019 ikke længere skal belaste budget og regnskab med ”afskrivning på de 3 værker”,
og da tilskuddet samtidig bortfalder, neutraliserer de 2 poster hinanden, og fjernvarmeprisen forbliver upåvirket
at de 2 faktorer.

Hvis vi ikke havde perspektiveret varslet tilbage i 2015 om bortfaldet af tilskuddet, havde situationen klart givet
anledning til panderynker af middelsvær dybde – og da der kun er én til at betale, nemlig kunderne, kunne det
meget vel have foranlediget en prisstigning.

Heldigvis er situationen for Egedal Fjernvarme A/S en anden end den i medierne beskrevne.

Godt Nytår
Jørn Arne Nielsen