Åbent hus i marts måned

11. februar 2019

Vi holder åbent hus lørdag den 9. marts kl. 10:00 - 12:00

Kære fjernvarmeforbrugere og øvrige interesserede

INVITATION til at besøge Fjernvarmeværket på Maglevad, Dam Holme 4 B, Stenløse, ”Åbent Fjernvarmeværk”

I oktober 2018 indviede vi vores nyeste varmeværk i Stenløse Nord, kaldet Maglevad-3, der som brændsel bruger træflis/skovflis, produceret og tilkørt fra midt- og nordsjællandske skove. Senest har vi modtaget 125 tons dyrket i Værløse, og lige før jul 150 tons miljøpile-flis fra Stenløse. Det nye værk skal på sigt kunne levere Fjernvarme til Stenløse, Egedal By og den østlige del af Ølstykke.

Værket er opbygget med den allernyeste teknologi, hvilket gør, at kedel- og røggastemperaturen på 1100o C gennem et sindrigt system bliver ”nedkølet” til 25-400 C, når den pulser ud af skorstenen. Effektivt og miljøvenligt, idet vi evner at tage næsten alle ”varmekalorier ud af røggassen”. Ej værst, når vi alle erindrer den stadigt stigende temperatur på jordkloden!

Primo marts går vi i gang med at etablere et solfelt med 3.500 m2 varmepaneler, lige vest for værket. I de solrige måneder kan solfeltet producere så mange MWh, at vi i kombination med varme- akkumuleringstanken (VAK) på 2.400 m3 kan lukke for kedellinjen – et grønt og miljørigtigt tiltag. Alle disse teknikaliteter og miljømæssige tiltag på varmeforsyningssiden vil vi gerne vise jer og fortælle jer om – hvorfor vi inviterer alle vores nuværende 875 kunder til at komme på besøg på værket.

Tag også gerne din nabo med og andre, der pusler med tanken om at blive ”grønnere”.

Vi vil servere kaffe, vand og lidt ”kalorier til smagsløgene” – og vi har bevidst valgt en lørdag formiddag, så Du eventuelt kan kombinere besøget på værket med lørdagens indkøbstur.

Med venlig hilsen

Jørn Arne Nielsen