Bæredygtig Fjernvarme i Stenløse Øst

4. juni 2020

Projektet har stået lidt i stampe, men efter en forhandlingsrunde med EVIDA (gasdistributionsselskabet), er vi enige om, at nogle afgørende parametre i den samfundsøkonomiske model har ændret sig, hvorfor en ny beregning blev gennemført.

Denne beregning viste, at det var fornuftigt at starte projektet med Fjernvarme i Stenløse Øst allerede ved 30% tilslutning.

Den nye beregning er forelagt kommunens varmeplanmyndighed, som indstiller til Byrådet (sker ved 3. behandling den 24. juni), at projektet kan påbegyndes ved 30% tilslutning i stedet for de oprindelige 50%.

Alt dette er meddelt samtlige boligejere i Projektområdet.

Disse ændringer, genberegningen og Byrådets 3. behandling, resulterer i, at vi meget snart sender hele projektet i udbud.

Og endnu vigtigere, grave- og rørarbejdet forventes at starte primo august.

 

Tak til alle tilmeldte for den udviste tålmodighed – det har været et projekt med et meget laaaangt tilløb :)