De varslede varmepriser i Stenløse og Ølstykke holder

1. februar 2022

Egedal Fjernvarme holder fast i de varmepriser for 2022, der blev meldt ud i september 2021

De varslede varmepriser i Stenløse og Ølstykke holder
Varmeforbrugerne hos Egedal Fjernvarme bliver ikke mødt med yderligere prisstigninger i den nuværende fyringssæson. Det betyder, at de varmepriser, der blev meldt ud til selskabets brugere i september, kommer til at holde.

- Vores kunder ved Toftehøjskolen og Stengårdsskolen får deres varme fra værker, der er er baseret på naturgas. Derfor kommer de i år til at betale en pris, der ligger op til ca. 34 procent højere end sidste år, forklarer formand Jens Peter Nielsen.

Prisstigningen kom, fordi priserne på naturgas blev mangedoblet sidste år, og det slår igennem på varmeprisen for de varmebrugere, der får varmen fra netop de to værker.

Det betyder, at en lejlighed på 75 m2 ved et af de to værker, med et forbrug på 10 MWh, kan forvente en stigning i prisen fra ca. 8.700 kr. i 2021 til ca. 11.700 kr. i 2022.

Egedal Fjernvarme arbejder på at få udfaset naturgassen ved Toftehøjskolen og Stengårdsskolen, så alle kunder får fjernvarmen til den samme pris.

Ellers samme pris fra 2021 til 2022
Egedal Fjernvarme forsyner også andre kunder i Stenløse og Ølstykke med varme, men de får varmen fra det flis baserede varmeværk på Maglevad. Her kommer man, ifølge formand Jens Peter Nielsen, også igennem fyringssæsonen uden prisændringer.

- Hovedparten af vores kunder i Stenløse og Ølstykke vil – hvis de holder temperaturen på returvandet under 37 °C – have en lavere årlig betaling, siger formanden, selv om regningen kommer til at se ”anderledes” ud, end tidligere.

Det skyldes, at der er sket en omlægning af incitamentsprisen fra flowbetaling til returtemperaturbetaling. Det har medført ændringer i MWh-prisen og incitamentsprisen, men det samlede billede vil være uændret sammenlignet med tidligere.

Det betyder, at et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh og en returtemperatur under 37 grader, kan se et mindre fald i prisen fra 2021 til 2022 på ca. 100 kr.

Formanden forklarer, at omlægningen skal tilskynde endnu flere varmekunder til at sikre en returtemperatur under 37 grader.

- Det handler om, at vi i alles interesse skal have den mest optimale drift af vores kedelanlæg, og her vil en returtemperatur på under 37 grader give os en bedre udnyttelse af varmen, siger Jens Peter Nielsen.