Distributionsnettene i Stenløse Nord, Øst og Syd er nu forbundne

8. august 2019

Kære trafikanter og beboere i Stenløse/Ølstykke

Tak for den udviste tålmodighed og overbærenhed i forbindelse med de trafikale gener, vi har forvoldt jer på Krogholmvej gennem de seneste 6 uger. Vi lovede Vejmyndigheden før starten på gravearbejdet, at alt ville være tilbage til normalsituationen, når skoleferien sluttede – dette være opfyldt!

Arbejdet er p.t. næsten færdigt, og i dag har vi lukket op for fjernvarmevandet i den nyetablerede ledning ad Krogholmvej, således at distributionsnettene i Stenløse Nord og Øst samt i Stenløse Syd fremover er forbundne – og alle kunder derved kan forsynes fra solpanelerne på Maglevad (3.500 m2) og Stenløse Syd (500 m2).

En god dag – vi er blevet absolut ”GRØN – GRØNNERE – GRØNNEST” – der er ikke brændt et eneste gram træflis af siden den 10. juni.

 

Med venlig hilsen

Jørn Arne Nielsen