Invitation til at besøge

5. februar 2019

Value cannot be null. Parameter name: source

Fjernvarmeværket på Maglevad Dam Holme 4 B, Stenløse

Til skoledere, rektorer og lærere i: Matematik, fysik, samfundsfag, miljølære, biologi, projektfag m.fl.

I oktober 2018 indviede vi vores nyeste varmeværk i Stenløse Nord, kaldet Maglevad-3, der som brændsel bruger træflis/skovflis, produceret og tilkørt fra midt- og nordsjællandske skove. Senest har vi modtaget 125 tons dyrket i Værløse, og lige før jul 150 tons miljøpile-flis fra Stenløse. Det nye værk skal på sigt kunne levere Fjernvarme til Stenløse, Egedal By og den østlige del af Ølstykke. Værket er opbygget med den allernyeste teknologi, hvilket gør, at kedel- og røggastemperaturen på 1100o C gennem et sindrigt system bliver ”nedkølet” til 25-400 C, når den pulser ud af skorstenen. Effektivt og miljøvenligt, idet vi evner at tage næsten alle ”varmekalorier ud af røggassen”. Ej værst, når vi alle erindrer den stadigt stigende temperatur på jordkloden!

Primo marts går vi i gang med at etablere et solfelt med 3.500 m2 varmepaneler, lige vest for værket, der i de solrige måneder kan producere så mange MWh, at vi takket være varmeakkumuleringstanken (VAK) på 2.400 m3 kan lukke ned for kedellinjen – også et grønt og miljørigtigt tiltag. Alle disse teknikaliteter og miljømæssige tiltag på varmeforsyningssiden vil vi gerne vise jer og fortælle om – som et praktisk supplement til og indslag i undervisningen. Som lærer er du velkommen til at aflægge os et besøg inden du kommer med klassen, således at eleverne kan blive klædt rigtigt på, og du kan få besøget til at passe rigtigt ind i undervisningen. Send mig en mail, eller ring, så vi kan aftale dit og klassens besøg på værket.

Med venlig hilsen
Jørn Arne Nielsen
direktor@egedalfjernvarme.dk
Tlf 72 59 62 47