Status på fjernvarme i Stenløse Øst 12/8-2020

12. august 2020

Kære nye fjernvarmekunder i etape Stenløse Øst.

Hele området har været udbudt i licitation, og Druedalvejens Entreprenørforretning med Wicotec-Kirkebjerg A/S som rørsmede vandt.

Vi har haft projektgennemgang, og det første Vejsyn løber af stablen i uge 34 og det næste i uge 35.
De mange grundejerforeninger i området bliver inviteret til disse vejsyn, eftersom det er privatejede fællesveje.

Fjernvarmerørene er sat i bestilling og de mange graveansøgninger til Vejmyndighed med diverse etapeopdelinger er ligeledes i proces.

Vi starter på Byvej i uge 35 og fortsætter nedad Engholmvej, idet vi samarbejder med Mortens Brolægning på Byvej om, at såvel han kan fortsætte sin lægning af nye fortove, som at vi kan komme i gang med at udrulle fjernvarme.
Byvej vil blive spærret i et antal dage på strækket fra Præstegårdsvej til Engholmvej, hvilket vi vil informere om ved behørig skiltning.

Parallelt hermed går vi i gang med fjernvarmen nord for Frederikssundsvej, idet vi henter fjernvarmen inde på arealet foran Stenløse Citroen/Skorstensfejeren, fortsætter ad Frederikssundsvej over Stenløse Å og derpå op ad Stenlillevej.

Vi får således brug for at spærre den ene kørebane mod Vest i de dage, arbejdet med rørene står på.    

Malene og Vibeke er i gang med at skrive de mange kontrakter, som vil tilgå alle tilmeldte inden for de næste 8 dage.

Vi har den regel med entreprenørerne, at så længe en tracé ikke er lukket kan man blive tilsluttet uden ekstrabetaling. Det betyder, at har du glemt eller været i tvivl, kan du endnu nå at blive GRØN fjernvarmekunde – kontakt Malene på 2017 0333 eller undertegnede på 7259 6247.  

Du er naturligvis også velkommen til at ringe for nærmere informationer.

Følg med på vores hjemmeside for de nærmere detaljer for det videre arbejde.

 

Med venlig hilsen

Jørn Arne Nielsen