Kære kunder.

Vi bliver jævnligt spurgt til, hvordan varmeafregningen skal forstås. Den består af 3 afgifter, som er

Den variable del (MWh), som er det reelle varmeforbrug målt i MWh og dækker værkets variable udgifter til brændsel, el og lignende.

Incitamentsafgift (m3), som beregnes ud fra, hvor mange m3 vand, der løber igennem Fjernvarmeunit.

Den faste del (m2), som er med til at dække værkets faste udgifter til afskrivninger på kedler, rør og bygninger, lønninger, forsikringer og lignende. Denne udgift opkræves pr. måned og er beregnet ud fra BBR m2 areal.

Vi opkræver faktiske udgifter pr. måned, som betyder, at der hverken vil komme en efterregning eller penge tilbage, når året er omme.

Du kan holde øje med dit forbrug mm. på "Eforsyning". Oplysningerne til logon til "Eforsyning" finder du på din opkrævning.

Incitamentsafgift

Ikke sjældent bliver vi spurgt om den på opkrævningen og takstbladet anførte ”incitamentsafgift” og især, hvordan man som forbruger gør det beløb mindre. Svaret er enkelt: Jo flere kalorier du trækker ud af hver kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din veksler, jo færre kubikmeter skal du betale for – i praksis skal du sørge for, at der er stor forskel på ”temperatur fremløb” og ”temperatur retur” – de 2 tal kan du aflæse på din Kamstrup Energimåler. Hvis vi antager, at du bruger 1 MWh på en måned vil din pris på fakturaen blive forøget som følger afhængig af afkølingen, som er forskellen mellem frem og retur (f.eks.):

Som det fremgår at skemaet, er der penge at spare ved at have godt styr på indstillingen af sin Fjernvarmeunit. Det betaler sig at blive i det ”grønne område”.