Priser for 2021

Forsyningsområde 1 dækker de to lokale kraftvarmeværker (LKV'er) på Stengårdsskolen og Toftehøjskolen. Forsyningsområde 2 dækker Stenløse, Stenløse Syd og Ølstykke Øst.

DOWNLOAD
Takstblad August 2021
DOWNLOAD
Faktaark Abonnementsordning