Priser for 2023

Forsyningsområde 1 dækker de oprindelige områder omkring de to lokale kraftvarmeværker (LKV'er) på Stengårdsskolen og Toftehøjskolen. Forsyningsområde 2 dækker Stenløse, Stenløse Syd og Ølstykke Øst.

DOWNLOAD
Takstblad 2023
DOWNLOAD
Faktaark Abonnementsordning