Bestyrelseshistorik:

Da kommunen ejer selskabet EF A/S – i praksis byrådet, manifesteret via Borgmesteren som repræsentant for eneaktionæren, udpeges selskabets bestyrelse i forbindelse med byrådets konstituering. Formanden udpeges af Byrådet. Konstitueringen afspejler byrådets konstitueringsaftaler og politiske balancer.

For valgperioden 2018 – 2021 er bestyrelsen konstitueret som følger:

Formand:                         Jens Peter Nielsen (uden for byrådet) - (V)

Næstformand:                  Ib Sørensen (1. Viceborgmester, fmd. PU, ØU) - (A)

Medlem:                           Bo Vesth (Fmd. TMU) - (V)

Medlem:                           Jacob Loesll (TMU, PU) - (RV/LØS)

Medlem:                           Per Gudmundsen (udenfor byrådet) - (SF)

For perioden 2017 var bestyrelsen konstitueret som følger:

Formand:                         Jens Peter Nielsen (udenfor byrådet) - (V)

Næstformand:                  Ib Sørensen (2. Viceborgmester, fmd. PU, ØU) - (A)

Medlem:                           Bo Vesth - (V)

Medlem:                           Erhard Filtenborg (ØU) - (C)

Medlem:                           Per Gudmundsen (udenfor byrådet) - (SF)

For perioden 2014 – 2016 var bestyrelsen konstitueret som følger:

Formand:                         Jens Peter Nielsen (udenfor byrådet) - (V)

Næstformand:                 Ib Sørensen (2. Viceborgmester, fmd. PU, ØU) - (A)

Medlem:                          Bo Vesth - (V)

Medlem:                          Erhard Filtenborg (ØU) - (C)

Medlem:                          Ida Bode (udenfor byrådet) - (SF)