Fjernvarme i Stenløse Øst

Tilsynsførende på projektet: Michael Gadgaard, tlf. 5119 7677

Nedenfor finder du forskellige oplysninger om fjernvarmeprojektet i Stenløse Øst.

I takt med at arbejdet skrider frem, vil den enkelte nye fjernvarmekunde få besøg af Michael eller Martin med henblik på endelig aftale om, hvor og hvordan fjernvarmestikket skal føres ind i huset.

Vi lægger tidsplaner for gravearbejdet op efterhånden, som vi får gravetilladelser til nye etaper. Tilslutning til fjernvarme sker efterhånden, som der kan komme vand på hovedledningen. Det betyder, at der nogle gange kan gå noget tid, efter gravearbejdet er afsluttet, til tilslutning er mulig.

Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du, så længe en tracé ikke er lukket, blive tilsluttet til en favorabel pris – kontakt os på telefon 3020 1019.

 

 

Tidsplan for gravearbejde

29/9-21: Tidsplanen for gravearbejdet er opdateret.

DOWNLOAD
Graveplan Rosenkvarteret

Etape-oversigt

 

DOWNLOAD
1222 EFSØ Etapeplan A

Deletaper Rosenkvarteret

 

DOWNLOAD
E14 1
DOWNLOAD
E14 2
DOWNLOAD
E14 3
DOWNLOAD
E14 4