Fjernvarme i Stenløse Øst

Tilsynsførende på projektet: Michael Gadgaard, tlf. 5119 7677

Nedenfor finder du forskellige oplysninger om fjernvarmeprojektet i Stenløse Øst (område 1 på kortet).

I takt med at arbejdet skrider frem, vil den enkelte nye fjernvarmekunde få besøg af Michael eller Martin med henblik på endelig aftale om, hvor og hvordan fjernvarmestikket skal føres ind i huset.

Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du, så længe en tracé ikke er lukket, blive tilsluttet til en favorabel pris – kontakt Malene på 2217 0333 eller Vibeke på 4144 5358.

 

 

Brev om lukning af Stenlillevej

Stenlillevej genåbner for gennemkørsel fredag den 18. december 2020 midt på dagen.

 

Vi beklager de mange forsinkelser - senest på grund af "corona-ramte" fjernvarmerør fra Tyskland og det faktum, at vi først kan få leveret det sidste asfalt torsdag den 17. december.

 

Nedenstående brev er udsendt til diverse grundejerforeninger og omdelt til andre.

 

 

 

DOWNLOAD
INFO Til Nordøst Den 13. Oktober 2020

Spærring af Byvej

Vejmyndigheden har givet os tilladelse til at spærre Byvej mellem Engholmvej og Kornvænget i perioden
24. november kl. 07:00 – 14. december kl. 23:59 (forlænget fra den 11. december kl. 12:00), så vi kan grave fjernvarmerør ned i Byvej, og Mortens Brolægning kan samtidig renovere resterende del af fortov og overkørsler.

Der vil fortsat være mulighed for at køre ind på Engholmvej fra Præstegårdsvej,
og ind på Kornvænget fra Frederikssundsvej.

Gartnervænget vil være spærret ved Byvej, så man alene kan køre ind på Gartnervænget fra Damgårdsvej.

Al trafik bliver således nødt til at ske via rundkørslen på Krogholmvej samt Falck-krydset.

Tidsplan

16/3-21: Der er forsinkelser i forhold til den aktuelle tidsplan, der er opdateret den 4. januar 2021. En ny tidsplan er under udarbejdelse.

 

 

DOWNLOAD
1222 EFSØ Tidsplan H

Etape-oversigt

 

 

DOWNLOAD
1222 EFSØ Etapeplan A

Tilbud på konvertering

 

 

DOWNLOAD
Tilbud På Fjernvarmeinstallation I 2020

Tilmeldingsblanket

 

 

DOWNLOAD
Konvertering Til Fjernvarme 17022020