Fjernvarme i Stenløse Øst

Tilsynsførende på projektet: Michael Gadgaard, tlf. 5119 7677

Nedenfor finder du forskellige oplysninger om fjernvarmeprojektet i Stenløse Øst (område 1 på kortet).

I takt med at arbejdet skrider frem, vil den enkelte nye fjernvarmekunde få besøg af Michael eller Jørn Arne med henblik på endelig aftale om, hvor og hvordan fjernvarmestikket skal føres ind i huset.

Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, kan du, så længe en tracé ikke er lukket, blive tilsluttet uden ekstrabetaling – kontakt Malene på 2017 0333 eller Jørn Arne på 7259 6247.

 

 

Brev om lukning af Stenlillevej

Stenlillevej er spærret for kørsel i begge retninger til 4. december 2020, for alle andre end beboere.

Spærringen er forlænget fra 20. november til 4. december.

Nedenstående brev er udsendt til diverse grundejerforeninger og omdelt til andre.

 

 

 

DOWNLOAD
INFO Til Nordøst Den 13. Oktober 2020

Spærring af Byvej

Vejmyndigheden har givet os tilladelse til at spærre Byvej mellem Engholmvej og Kornvænget i perioden
24. november kl. 07:00 – 11. december kl. 12:00, så vi kan grave fjernvarmerør ned i Byvej, og Mortens Brolægning kan samtidig renovere resterende del af fortov og overkørsler.

Der vil fortsat være mulighed for at køre ind på Engholmvej fra Præstegårdsvej,
og ind på Kornvænget fra Frederikssundsvej.

Gartnervænget vil være spærret ved Byvej, så man alene kan køre ind på Gartnervænget fra Damgårdsvej.

Al trafik bliver således nødt til at ske via rundkørslen på Krogholmvej samt Falck-krydset.

Tidsplan

Tidsplanen er senest opdateret den 20. oktober 2020.

 

 

DOWNLOAD
1222 EFSØ Tidsplan D

Etape-oversigt

 

 

DOWNLOAD
1222 EFSØ Etapeplan A

Tilbud på konvertering

 

 

DOWNLOAD
Tilbud På Fjernvarmeinstallation I 2020

Tilmeldingsblanket

 

 

DOWNLOAD
Konvertering Til Fjernvarme 17022020