Planlagte projekter

Vil du høre om muligheden for, hvornår du kan komme på fjernvarme eller har andre spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os:

Tlf. 3020 1019 eller mail adm@egedalfjernvarme.dk

Villakvarterer omkring Krogholmvej

Projektforslaget er godkendt politisk den 22. juni 2021, og klageperioden udløber 4 uger efter. Der bliver omdelt materiale til alle husstande i løbet af juli 2021 og gravearbejdet forventes at starte op i 2022. Fra august kan projektet følges under "Igangværende projekter".

Projektforslag for Ølstykke og Stenløse

Projektet er under politisk behandling. Projektet forventes at vare i fem år med opstart i 2022.