Fjernvarme-takster for 2023

4. oktober 2022

Prisændringer pr. 1. januar 2023

Egedal fjernvarme hæver fjernvarmepriserne pr. 1. januar 2023.

Det er hovedsageligt den høje gaspris og en lidt højere pris på træflis, der øger prisen på fjernvarme.

Over 90% af vores kunder ligger i det, vi kalder Forsyningsområde 2. De får varme fra 4.000 m2 solvarmepaneler og et biomassebaseret varmeværk ved Maglevad, som fyrer med lokal træflis. I Forsyningsområde 2 stiger prisen for et gennemsnitshus på 130 m2 med ca. 7,5%, hvilket svarer til ca. 1.000 kr. om året.

Forsyningsområde 1 forsynes med fjernvarme produceret på naturgas og med overskudsvarme fra elproduktion. Her stiger prisen for en gennemsnitslejlighed på 75 m2 med ca. 38,5%, hvilket svarer til ca. 4.400 kr. om året.

Vi arbejder på at udfase gassen i Forsyningsområde 1, så alle kunder senest fra 2025 får samme fjernvarmepriser.

 

Nedenfor finder du links til relevante steder på hjemmesiden.