FAQ

FAQ

Spørgsmål

Svar

Kan man risikere, at der ikke er varmt vand nok, fordi alle går i bad   samtidig.

Det er der taget højde for i dimensioneringen af såvel hovedledningerne   som stikledningen til dit hus, så det er ikke en udfordring

Vi har hus sidst på vejen. Kan vi risikere at vandet ikke er varmt   nok

Vi garanterer at den yderste og sidste forbruger får leveret det   varme vand med en fremløbstemperatur på mellem 60 og 72 grader. Det er   absolut nok til såvel rumvarme som varmt brugsvand.

Hvordan lægges stikledningen ind til huset.

Stikledningen vil primært blive gravet ned, fordi det vil være langt   billigere end at skyde dem ind til boligen. 
  Enkelte steder kan denne løsning dog vælges.

Hvordan tackles niveauforskydninger mellem ejendommene

Der findes flere forskellige løsninger med fleksible rør og lignende   – ikke et reelt problem.

Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle   tilslutter sig fra dag 1.

Normalt ikke. Ved senere tilslutning laves blot en anboring på   eksisterende rør i vej.

Hvor mange skal der som minimum tilsluttes på en vej for at selskabet   etablerer et hovedrør ude i vejen.

De fleste fjernvarmeprojekter opererer med en tilslutning fra dag 1   på 50 %. Men …det kan være, at de første 5 på vejen kommer med fra start, men   de sidste 6 venter, så …

Skal vi selv bekoste genetablering af haven, flisegange mm.

Vi vil retablere efter endt arbejde, så det ser ud, som da vi kom.   Det fremgår at vores tekniske bestemmelser.

Vil man kunne få fjernvarme, hvis der f.eks. kun er 2 på en vej som   ønsker.

Hvis det er nr. 1 og nr. 4 er det OK. Hvis det er nr. 2 og nr. 11 er   det straks mere problematisk.

Vi har gamle radiatorer, skal de skiftes inden tilslutning til   fjernvarmen.

Det vil ikke være nødvendigt, for der vil være det samme tryk i   rørene.

Skal vi selv bekoste genetablering af fyrrum

Vi lukker hullet i væggen/grunden/taget fra gaskedel og aftræk,   men maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel – eller skruehuller efter   samme – klarer kunden selv.

Hvornår vil der ske genetablering af have og indkørsel

Umiddelbart efter ibrugtagning af fjernvarmeuniten, så man ved, at   det etablerede virker. Alt efterlades som ved overtagelsen.

Vi har en næsten ny gaskedel, kan man få en kompensation for det.

Vi ønsker at købe enkelte 2-3 år gamle gaskedler, som så skal være ”reservekedler   til midlertidigt udlån” i næste etape, hvor fjernvarmen f.eks. kommer 3   måneder senere.

Hvem ejer rørene i jorden.

Hoved- og stikledninger ejes af Egedal Fjernvarme A/S frem til og med   ventilerne på fremløb/retur.

Hvem ejer fjernvarmeuniten

Den ejes af kunden, idet ejerskabet overgår til kunden, når   installationen er sat i drift og afprøvet

Størrelsen på fjernvarmeunit

højde 80 cm x bredde 53 cm og en   dybde på 43 cm - eller beskrivele af unit for et standardhus på 80 - 250 m2, se nærmere under fanen "installationsvejledninger.

M3 gas - kan det sammenlignes med M3 vand

Nej det er 2 vidt forskellige ting.
  M3 gas er forbruget af gas i gaskedlen.
  M3 vand er den gennemstrømning af fjernvarmevand, der er i veksleren på primærsiden.

Afkoblingsgebyr HMN

Der er pt. et afkoblingsgebyr til HMN på 8200 kr. Arbejdslønnen på 5400 kr. kan oprettes som håndværkerfradag.