FAQ

FAQ

Spørgsmål

Svar

Kan man risikere, at der ikke er varmt vand nok, fordi alle går i bad   samtidig?

Det er der taget højde for i dimensioneringen af såvel hovedledningerne som stikledningen til dit hus, så det er ikke en udfordring.

Vi har hus sidst på vejen. Kan vi risikere at vandet ikke er varmt nok?

Vi garanterer at den yderste og sidste forbruger får leveret det varme vand med en fremløbstemperatur på mellem 60 og 72 grader. Det er absolut nok til såvel rumvarme som varmt brugsvand.

Hvordan lægges stikledningen ind til huset?

Stikledningen vil primært blive gravet ned, fordi det vil være langt billigere end at skyde dem ind til boligen. Enkelte steder kan denne løsning dog vælges.

Hvordan tackles niveauforskydninger mellem ejendommene?

Der findes flere forskellige løsninger med fleksible rør og lignende – ikke et reelt problem.

Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle tilslutter sig fra dag 1?

Normalt ikke. Ved senere tilslutning laves blot en anboring på eksisterende rør i vej.

Hvor mange skal der som minimum tilsluttes på en vej for at selskabet etablerer et hovedrør ude i vejen?

De fleste fjernvarmeprojekter opererer med en tilslutning fra dag 1 på 50 %. Men… det kan være, at de første 5 på vejen kommer med fra start, men de sidste 6 venter, så…

Skal vi selv bekoste genetablering af haven, flisegange mm.?

Vi vil retablere efter endt arbejde, så det ser ud, som da vi kom. Det fremgår at vores tekniske bestemmelser.

Vil man kunne få fjernvarme, hvis der f.eks. kun er 2 på en vej som ønsker?

Hvis det er nr. 1 og nr. 4 er det OK. Hvis det er nr. 2 og nr. 11 er det straks mere problematisk.

Vi har gamle radiatorer, skal de skiftes inden tilslutning til fjernvarmen?

Det vil ikke være nødvendigt, for der vil være det samme tryk i rørene.

Skal vi selv bekoste genetablering af fyrrum?

Vi lukker hullet i væggen/grunden/taget fra gaskedel og aftræk, men maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel – eller skruehuller efter samme – klarer kunden selv.

Hvornår vil der ske genetablering af have og indkørsel?

Umiddelbart efter ibrugtagning af fjernvarmeuniten, så man ved, at det etablerede virker. Alt efterlades som ved overtagelsen.

Vi har en næsten ny gaskedel, kan man få en kompensation for det?

Vi ønsker at købe enkelte 2-3 år gamle gaskedler, som så skal være ”reservekedler til midlertidigt udlån” i næste etape, hvor fjernvarmen f.eks. kommer 3 måneder senere.

Hvem ejer rørene i jorden?

Hoved- og stikledninger ejes af Egedal Fjernvarme A/S frem til og med ventilerne på fremløb/retur.

Hvem ejer fjernvarmeuniten?

Den ejes af kunden, idet ejerskabet overgår til kunden, når installationen er sat i drift og afprøvet.

Hvor stor er en fjernvarmeunit?

Højde 80 cm, bredde 53 cm og dybde 43 cm - eller se beskrivelse af unit for et standardhus på 80-250 m2, se nærmere under fanen "Installationsvejledninger".

Kan m3 gas sammenlignes med m3 vand?

Nej det er 2 vidt forskellige ting.
  m3 gas er forbruget af gas i gaskedlen.
  m3 vand er den gennemstrømning af fjernvarmevand, der er i veksleren på primærsiden.

Hvad betaler man for at få afkoblet naturgas?

Der er pt. et afkoblingsgebyr til Evida på 8.200 kr. Arbejdslønnen på 5400 kr. kan oprettes som håndværkerfradag.