Fjernvarmearbejder på Krogholmvej

26. juni 2019

Fjernvarmearbejder på Krogholmvej

I perioden fra mandag den 1. juli til fredag den 9. august vil der foregå fjernvarmearbejder på Krogholmvej,
idet Værket på Maglevad og Værket i Stenløse Syd forbindes via en  hovedledning ad Krogholmvej,
således at vi fremover primært producerer FJV på Maglevad til alle i Stenløse.

Der er flere grunde hertil, primært at det er billigere at producere varme på Træflis (Nord) end på Træpiller (Syd) og
dernæst for optimalt at udnytte den megen grønne solenergi fra det nyetablerede solfelt på Maglevad (3.500 m2).

GRØN  -  GRØNNERE  -  GRØNNEST

Skilteplanerne for Krogholmvej er vedhæftet – vi beklager de trafikale gener – håber på forståelse –
gravearbejdet er bevidst lagt i skolerne sommerferieperiode, hvor der erfaringsmæssigt er reduceret trafik i området.

God sommer
Jørn Arne Nielsen   

DOWNLOAD
krogholmvej 1
DOWNLOAD
krogholmvej 2
DOWNLOAD
krogholmvej 3