Fjernvarmenyt januar 2019.

11. januar 2019

Kære nuværende og kommende kunder og beboere i Stenløse, Egedal By og Ølstykke.

Hermed en orientering om igangværende projekter og tiltag:

1. I november 2018 sendte vi et fornyet Projektforslag (PF) om konvertering til Fjernvarme for de rigtig mange familieboliger m.m., der ligger i Stenløses østlige del - nord og syd for Frederikssundsvej, fra Gravhøjvej i nord til Havrevænget i syd.
Projektforslaget bærer det ambitiøse navn ”Projektforslag for bæredygtig FJV i Stenløse Øst”.
PF er udarbejdet med baggrund i de mange ændringer for beregning af samfundsøkonomien, som Energistyrelsen og Finansministeriet har strikket sammen i løbet af 2018.
PF blev godkendt på Byrådsmødet den 19. december 2018, og blev straks derefter sendt til høring hos de andre operatører/interessenter på energimarkedet, herunder HMN (som nu hedder gasnet.dk).
Høringsfristen varer frem til den 24. januar 2019, hvorefter forvaltningen som ansvarlig for kommunens varmeplanlægning skal komme med en indstilling til Byrådet med udgangspunkt i evt. høringssvar.
Forventer, at byrådet senest på marts mødet 2019 kan godkende PF, hvorefter vi kan gå i gang med at detailprojektere gravearbejdet, give tilbudtil kunderne i området, bestille rør etc.

2. Selskabet har brugt tiden omkring Jul/Nytår til at gennemføre et miniudbud på etablering af et 3.500 m2 solfelt på Maglevad.
Et projekt, der for alvor vil gøre selskabet og kommunen ”grøn”.
Sammen med vores rådgivere er vi i færd med at granske tilbuddene, idet det er tanken, at anlægget skal stå klar til ibrugtagning fra den 25. juni 2019,
således at vi for alvor kan få glæde af sommerens solindstråling.
Solfeltet skal, som anført i lokalplan 39 af 22. juni 2016, placeres umiddelbart vest for det nye Fjernvarmeværk på Maglevad.
Den just etablerede og ibrugtagne akkumuleringstank på Maglevad er netop dimensioneret, så den matcher varmeproduktionen på et 3.500 m2 stort solfelt.
VI ser frem til at blive endnu grønnere 

3. I de seneste måneder har avisernes spalter jævnligt været fyldt med skrækhistorier og – scenarier om stigende FJV-priser grundet bortfald af det såkaldte ”grundbeløb” til lokale kraftværker, som vi har 3 af på: Toftehøjskolen, Stengårdsskolen og Lærkeskolen.
Bortfaldet af grundbeløbet har været kendt i mere end 10 år, men mange har lidt overoptimistisk troet, at politikerne nok fandt en anden pose penge – det gjorde de ikke.
Her i selskabet har vi de seneste 4 år ageret ud fra det faktum, at pengestrømmen ophørte med udgangen af 2018.
Derfor sker der IKKE prisstigninger hos os for 2019 – tværtimod holder vi på 3. år prisen for 1 MWh på samme niveau – og prisen per m2 får yderligere et nyk nedad.
Hvis man holder det for 2019 gældende prisniveau op imod de ordinære løn- og prisreguleringer i de seneste 3 år samt inflationen, vil det faktisk svare til en relativ prisnedsættelse på hele 9%. Og der er ikke så værst 
Således er prisen per m2 sænket med 1,25 kr. fra den 1. januar 2019.

4. Vi har med stor glæde ved aflæsningen per den 31. december 2018 konstateret, at der er rigtig mange energibevidste blandt vores reelt 875 forbrugere.
Forbrugere, som sætter en ære og energi i at tage flest mulige kalorier ud af fjernvarmevandet, når det løber igennem primærsiden på Unit´en.
Jo bedre afkøling hos den enkelte kunde, jo lavere temperatur på returvandet, jo mindre varmetab i rørene i jorden, jo mindre drift på kedlerne, jo mindre forbrug af brændsler – jo bedre økonomi generelt – og dermed lavere priser på fjernvarme – og det kan ALLE da GLÆDE sig over.

VI har derfor besluttet at honorere superforbrugerne med 1 flaske rødvin, som vil blive bragt til deres dør i løbet af de næste 8 dage.
Og hvad er så en superforbruger – det ligger der IKKE en fast definition på – men vi har besluttet, at alle, der afkølede mere end 35 grader i december 2018, skal kaldes månedens superforbrugere.

Ikke mindre end 17 forbrugere afkølede i intervallet 35,17 - 42,36 grader, meget FLOT og TILLYKKE med afkølingen – rødvinen bliver bragt!

Henset til de mange nye regler om personhenførbare data må jeg ikke liste de 17 heldige ved navn – desværre – de må nøjes med rødvinen.

De bedste hilsner
Jørn Arne Nielsen