Glædelig Jul og Godt Nytår

22. december 2020

Glædelig Jul og Godt Nytår

Kære kunder, beboere og trafikanter i Stenløse, Ølstykke og Egedal By.

 

Året 2020 har budt på usædvanlig mange aktiviteter for Egedal
Fjernvarme. Ud over de store projekter med at udrulle fjernvarme
i ”Dronningekvarteret” samt ”Stenløse Øst” har vi fortsat bidraget
til byggemodningen i Egedal By, så de mange nybyggerier kan gå
direkte på fjernvarme. Tilsvarende har vi udrullet fjernvarme til
”Dalhaven” i Stenløse Syd og ”Stenvænge” i Stenløse.


Det har helt naturligt resulteret i mange opgravninger af veje og
fortove, alle steder med henblik på at etablere fjernvarmeforsyning
til de mange nye kunder. Vejene retableres med en grov asfalt, som
efter et år erstattes af et såkaldt slidlag.


Vi beklager de mange gener i form af ensrettede veje og omkørsler,
og i enkelte tilfælde midlertidig lukning af kortere eller længere stræk, for eksempel Byvej og Stenlillevej.


Hvis man vil den GRØNNE omstilling, og det vil rigtig mange heldigvis, har det nogle uundgåelige følgevirkninger, nemlig at vejene
i en periode bliver omdannet til arbejdsplads for travle jord- og
rørentreprenører, der gør deres bedste for at mindske generne. Det
er et uundgåeligt vilkår!


Vi vil gerne takke for den udviste tålmodighed blandt jer trafikanter,
de mange forløsende smil, når I har passeret et ”bump på
vejen”, eller en venlig bemærkning ud af sideruden.


Til alle jer, der dagligt ringer og spørger ind til ”hvornår fjernvarmen
kommer til jeres område”, skal det trøstende ord være – vi
kommer, men ting tager tid. Strategien er den helt klare, at inden
2030 skal alle i Ølstykke, Stenløse og Egedal By kunne få deres bolig
opvarmet via fjernvarme, idet fossile brændsler, det vil sige gas og
olie, skal fortrænges til fordel for en grønnere opvarmning. Det er
klart manifesteret på alle politiske og miljømæssige dagsordener.


Også 2021 vil byde på fjernvarmearbejder, idet vi fortsætter med at
udrulle bæredygtig Fjernvarme i Stenløse Øst samt resterende veje
i Dronningekvarteret. Dernæst er vi næsten i mål med et projektforslag
om bæredygtig fjernvarme i villakvartererne på begge sider
af Krogholmvej. Projektet sendes til politisk behandling primo 2021
– og forventes at kunne realiseres fra 3. kvartal 2021. Vi arbejder
ligeledes med at udnytte det rensede spildevand på Stensløse Rens
via en varmepumpe samt med at udvikle et værk til afløsning af de
gasbaserede værker på Toftehøjskolen og Stengårdsskolen.


Som I ser, er der masser af drive og gåpåmod i selskabet, alt med
fokus på ”Den grønne Omstilling”.


Endelig vil vi kvittere med at ønske jer alle en Glædelig Jul samt et
Godt Fjernvarmenytår.


Jens Peter Nielsen                 Jørn Arne Nielsen
Bestyrelsesformand                  Adm. direktør​​​