Glædelig Jul og Godt Nytår

19. december 2018

Glædelig Jul og Godt Nytår

Kære kunder og beboere i Stenløse og Ølstykke.

Et travlt fjernvarmeår nærmer sig sin afslutning – rigtig mange nye kunder er kommet til –
vi har fået bygget et nyt og topmoderne fjernvarmeværk på Maglevad – vi har her
i december måned bidraget med FJV-rør i den nye etape ved Egedal Rådhus og endelig
har vi lagt det nyt asfaltslidlag på de veje, som vi gravede op i 2017 og lagde FJV rør i.

På samme måde vil vi i 2019 lægge slidlag på vejene fra 2018 arbejderne.

Vi takker alle for den udviste tillid – og håber, at I har opnået en god comfort med fjernvarme som energikilde.

2019 skal bruges til yderligere at optimere driften på værkerne, således at vi igen kan sænke priserne i 2020, idet
jeg kan oplyse, at 1 MWh i 2019 kommer til at koste som i 2018 – som var lig prisen i 2017. Vi har således
formået at holde prisen i ro i 3 på hinanden følgende år – hvilket svarer til en relativ prisnedsættelse, når man holder
det op imod de ordinære løn- og prisreguleringer i perioden samt inflationen.
På den faste afgift kan vi give prisen et lille nyk nedad – helt præcis 1,25 kr./m2 – ikke meget – men lidt har også ret.

Med disse gode nyheder in mente
ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for samvirket i 2018.

De bedste hilsner
Jørn Arne Nielsen