Glædelig Jul og Godt Nytår

20. december 2019

Glædelig Jul og Godt Nytår

Kære kunder, beboere og trafikanter i Stenløse, Ølstykke og Egedal By.

 

Året 2019 har budt på rigtig mange opgravninger af veje og fortov, alle steder med henblik på at etablere fjernvarmeforsyning til de mange nye kunder. Vejene er nu retableret med en grov asfalt.

Vi beklager de mange gener i form af ensrettede veje og omkørsler, og i enkelte tilfælde midlertidig lukning af kortere stræk. Vi tænker ikke mindst på Krogholmvej i juli måned.

 

Vi vil gerne takke for den udviste tålmodighed blandt jer trafikanter, de mange forløsende smil, når I har passeret et ”bump på vejen”, eller en venlig bemærkning ud af sideruden.

 

Også 2020 vil byde på en del gravearbejder, idet vi langt om længe har fået forhandlet Projektforslag Bæredygtig Fjernvarme i Stenløse Øst på plads, således at vi nu kan gå i gang med at tegne kontrakter, hvilket sker straks efter Jul/Nytår.

Når vi har fået de fornødne tilsagn, i praksis omkring 50 % tilslutning, starter gravearbejdet.
Vi afholder 2 borgermøder i januar måned for beboerne i Stenløse Øst.
Vi arbejder ligeledes med et Projektforslag for konvertering til Fjernvarme for boligerne i Dronningekvarteret og Bryggertorvet.

 

Endelig vil vi kvittere med at ønske jer alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.


Jens Peter Nielsen                     Jørn Arne Nielsen
Bestyrelsesformand                 Adm. direktør

​​​