Gravearbejde på Frederiksborgvej

5. juni 2024
Figur 1 – Det ensrettede område er markeret med blåt

I forbindelse med udrulningen af fjernvarme vil der blive igangsat gravearbejde ved rundkørslen ved Ny Toftegårdsvej og frem til Østervej ved jernbanen.

Gravearbejdet er planlagt til at vare fra den 24. juni 2024 til og med november 2024. Arbejdet vil hovedsageligt blive udført som dagarbejde inden for normal arbejdstid i den angivne periode. Entreprenørfirmaet NCC er ansvarlig for udførelsen.

Under anlægsarbejdet, vil Frederiksborgvej være ensrettet i nordgående retning og med omkørsel af Østervej for sydgående biler og tung trafik. Fodgængere og cyklister kan benytte Frederiksborgvej i begge retninger.

Vi er bevidste om, at der kan forekomme støj, rystelser og støvgener i forbindelse med arbejdet. Entreprenøren vil gøre alt for at minimere disse gener, og vi sætter pris på jeres tålmodighed og forståelse i denne periode.

Efter arbejdets afslutning vil der blive lagt et midlertidigt asfaltlag på de offentlige veje. Dette lag er grovere end den permanente belægning for at tillade eventuelle sætninger i det første år efter anlægsarbejdet. Efter et år vil den midlertidige belægning blive erstattet med permanent asfalt, der matcher den oprindelige.

I figur 1 ses en oversigt over det samlede fjernvarmearbejde.

I figur 2 ses en skilteplan og omkørsler for bilister.

Figur 2 - Skilteplan og omkørsler for bilister
//