Månedens superbrugere februar

6. marts 2019

Kære superbrugere af fjernvarme i februar 2019

Vi har med stor glæde ved aflæsningen per den 28. februar 2019 konstateret, at der er kommet endnu flere energibevidste blandt vores reelt 875 forbrugere.

I februar har endnu 7 forbrugere opnået en afkøling på mere end 350C.

Sammen med de 17 i december 18 og de 26 i januar 19 er vi nu oppe på i alt 50 forbrugere i ”superligaen”, forbrugere, som sætter en ære og energi i at tage flest mulige kalorier ud af fjernvarmevandet, når det løber igennem primærsiden på Unit´en.

Jo bedre afkøling hos den enkelte kunde, jo lavere temperatur på returvandet, jo mindre varmetab i rørene i jorden, jo mindre drift på kedlerne, jo mindre forbrug af brændsler jo bedre økonomi generelt og dermed lavere priser på fjernvarme og det kan ALLE da GLÆDE sig over.     
 
Vi vil som i december og januar honorere de nye superforbrugerne med 1 flaske rødvin, der vil blive bragt til deres dør i løbet af de næste 8 dage.

Velkommen på superligaholdet for forbrugere med super god afkøling J
 
Henset til de mange nye regler om personhenførbare data må jeg ikke liste de i alt 50 ved navn de må ”nøjes med rødvinen.


Med venlig hilsen og god fornøjelse med rødvinen

Jørn Arne Nielsen
Adm. direktør