Udrulning af Fjernvarme i Dronningekvarteret og Bryggertorvet

4. juni 2020

Alle boligejere i projektområdet fik i uge 21, onsdag den 20. maj, i deres postkasse en mappe med tilbud om konvertering til fjernvarme.

Den politiske sagsbehandling er langt fremme og kommer til 2. og sidste behandling på Byrådsmødet den 24. juni.

Vores ingeniørrådgivere, MOE A/S, er så langt fremme med rørtegninger m.m., at vi forventer at sende projektet i udbud til 5 hovedentreprenører i uge 24 – så selve jord- og rørarbejdet kan gå i gang i sidste halvdel af juli måned.  

Det betyder, at alle fjernvarmekunder i området kommer på i løbet af 3. og 4. kvartal 2020.