Vi sænker prisen

6. februar 2020

PRESSEMEDDELELSE

Lavere fjernvarmepris

På de seneste informationsmøder for nye kunder annoncerede vi, at vi forventede at kunne sænke den faste afgift fra den 1. januar 2020.

Nu er der et klart budskab:
De fjernvarmeforsynede arealer, som for nærværende er takseret til 42,50 kr./m2 vil blive sænket til 38,50 kr./m2 per den 1. januar 2020.
Det er i reelle tal 4 kr. per kvadratmeter – og for et hus på 150 m2 betyder det en årlig nedsættelse af den faste afgift på 600 kr.

 

Som sagt på møderne ville vi melde endeligt ud, når årsregnskab 2019 var afsluttet. Det er det, og med positivt udfald. Dét, sammen med såvel selskabets historik som de mange kontrakter, vi har for yderligere tilgang af kunder og konverteringer i de kommende år, gør, at vi nu har et solidt grundlag for at nedsætte prisen markant, nemlig 4 kr. per kvadratmeter.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at anføre enkelte grunde til, at det har været muligt at nedsætte den faste takst med små 10%:
- en markant tilgang af nye kunder gennem de seneste 4 år, faktisk en fordobling.
- en kendt og fortsat tilgang af nye kunder de nærmeste år, herunder i Egedal By.
- overgang til Vedvarende Energi (VE), qua Solvarme og Biomasse, i stedet for gas og træpiller.
- at vi på Maglevad har kapacitet til nye kunder uden at skulle ud at nyinvestere.
- at driften er effektiviseret og rationaliset.
- der er ganske enkelt flere kvadratmetre at fordele de faste udgifter på.

 

     Med venlig hilsen

     Jørn Arne Nielsen
     Adm. direktør