Ofte stillede spørgsmål og svar

Om fjernvarme
Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt.

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er også godt for miljøet.

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand af gangen, men for flere tusinde. Læs mere om vores miljøhensyn »

Tilmeld dig fjernvarme »​

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen

  • Vi lægger fjernvarmrør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme vandet i dit køkken og bad og i dine radiatorer.
  • Du får et fjernvarmeanlæg, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.
  • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 

Læs mere om hvordan fjernvarmen fungerer » 

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Kan jeg have brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Selvfølgelig kan du det.

Tilslutning
Hvordan lægges stikledningen ind til huset?

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit husog lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads. Har vi gravet i din græsplæne, river vi og sår græsfrø eller lægger græstørv tilbage.

Stikledningen vil primært blive gravet ned, fordi det vil være langt billigere end at skyde dem ind til boligen. Enkelte steder kan denne løsning dog vælges.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Hvordan tackles niveauforskydninger mellem ejendommene?

Der findes flere forskellige løsninger med fleksible rør og lignende – niveauforskydninger er ikke et problem for os.

Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle tilslutter sig fra dag 1?

Normalt ikke. Ved senere tilslutning laves blot en anboring på eksisterende rør i vejen. Og derefter ligger vi en stikledning ind til dit hus. 

Hvis du tilslutter dig fjernvarmen, mens vi udbygger, er tilslutningen gratis.

Læs mere om vores udvidelsesprojekter »

Læs mere om vores leveringsbestemmelser og tekniske specifikationer​ »

Hvor mange skal der som minimum tilsluttes på en vej for vi etablerer et hovedrør ude i vejen?

De fleste fjernvarmeprojekter opererer med en tilslutning fra dag 1 på 30%. Men det kan være, at de første 5 på vejen kommer med fra start, men de sidste 6 venter. Det er derfor en vurderingssag. 

Læs mere om vores udvidelsesprojekter »

Skal vi selv betale for genetablering af haven, flisegange mm.?

Vi vil retablere efter endt arbejde, så det ser ud, som da vi kom. Det fremgår at vores tekniske bestemmelser.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Vil man kunne få fjernvarme, hvis der f.eks. kun er 2 på en vej som ønsker?

Hvis det er hus nr. 1 og nr. 4 er det OK. Hvis det er nr. 2 og nr. 11 er det straks mere problematisk og noget vi vurderer individuelt.

Hvornår vil der ske genetablering af have og indkørsel?

Umiddelbart efter ibrugtagning af fjernvarmeuniten, så man ved, at det etablerede virker.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Hvem ejer rørene i jorden?

Hoved- og stikledninger ejes af Egedal Fjernvarme A/S frem til og med ventilerne på fremløb/retur.

Læs mere om vores leveringsbestemmelser og tekniske specifikationer »​

Hvad betaler man for at få afkoblet naturgas?

Regeringen har lavet en afkoblingspulje, man automatisk søger om at få dækket omkostningerne til afkoblingen, når man afmelder sin gas hos Evida.

Hvis man ikke kan få del i puljen, er der pt. et afkoblingsgebyr til Evida på 8.200 kr.

Arbejdslønnen på pt. 5.400 kr. kan indberettes som som håndværkerfradag, når man laver sin selvangivelser.

Læs mere om afkoblingspuljen på Evidas hjemmeside »

Kan m3 gas sammenlignes med m3 vand?

Nej det er 2 vidt forskellige ting.
  m3 gas er forbruget af gas i gaskedlen.
  m3 vand er den gennemstrømning af fjernvarmevand, der er i veksleren på primærsiden.

De indvendige varmeinstallationer
Vi har gamle radiatorer, skal de skiftes inden tilslutning til fjernvarmen?

Det vil ikke være nødvendigt, for der vil være det samme tryk i rørene.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Skal vi selv betale for genetablering af fyrrum?

Vi lukker hullet i væggen/grunden/taget fra gaskedel og aftræk, men maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel – eller skruehuller efter samme – klarer kunden selv.

Hvem ejer fjernvarmeuniten?

Man kan vælge mellem 2 modeller - Enten ejer kunden selv fjernvarmeuniten (E-Model), ellers ejer Egedal Fjernvarme uniten og kunden betaler abonnement (A-Model).

Læs mere om A- og E-modellerne »

Hvor stor er en fjernvarmeunit?

Højde 80 cm, bredde 53 cm og dybde 43 cm - eller se beskrivelse af unit for et standardhus på 80-250 m2, se nærmere under fanen "Installationsvejledninger".

Læs mere om fjernvarmeunit »

Varmeregningen
Hvad koster det at have fjernvarme?

Du kan altid finde de opdaterede og gældende fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmepris og incitamentspris) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del består af arealafgift, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus. Vi anvender det antal m2 boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Se vores takstblad »

Hvad dækker den variable- og faste del af varmeregningen?

Fjernvarmen er non-profit. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er.

Det faste bidrag er baseret på areal, fordi husets størrelse er en indikator for, hvor meget huset trækker på vores produktions- og distributionskapacitet.

Er der forskel på udgifter og indtægter i løbet af et år, så indregnes det i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Varmeforbruget i en bolig er helt individuelt.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til at beregne din forventede varmepris.

Varmepris i et standardhus

Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m2