Ofte stillede spørgsmål og svar

Om fjervarme 

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt.

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er også godt for miljøet.

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand af gangen, men for flere tusinde. Læs mere om vores miljøhensyn »

Tilmeld dig fjernvarme »​

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen

  • Vi lægger fjernvarmrør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme vandet i dit køkken og bad og i dine radiatorer.
  • Du får et fjernvarmeanlæg, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.
  • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 

Læs mere om hvordan fjernvarmen fungerer » 

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Kan jeg have brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Selvfølgelig kan du det.

Kan jeg beholde mit varmegenvindingsanlæg når jeg skifter til fjernvarme?

Ja. Du kan drøfte mulighederne med din VVS'er.

Tilslutning til fjernvarme

Hvordan lægges stikledningen ind til huset?

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads. Har vi gravet i din græsplæne, river vi og sår græsfrø eller lægger græstørv tilbage.

Stikledningen vil primært blive gravet ned, fordi det vil være langt billigere end at skyde den ind til boligen. Enkelte steder kan Egedal Fjernvarme dog vælge denne løsning.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Hvordan tackles niveauforskydninger mellem ejendommene?

Der findes flere forskellige løsninger med fleksible rør og lignende – niveauforskydninger er ikke et problem for os.

Vil man lægge stik ind til alle ejendommene på vejen, selvom ikke alle tilslutter sig fra dag 1?

Normalt ikke. Ved senere tilslutning laves blot en anboring på eksisterende rør i vejen. Og derefter ligger vi en stikledning ind til dit hus. 

Hvis du tilslutter dig fjernvarmen, mens vi udbygger, sker tilslutningen til kampagnepris.

Læs mere om vores udvidelsesprojekter »

Læs mere om vores leveringsbestemmelser og tekniske specifikationer​ »

Hvor mange skal der som minimum tilsluttes på en vej for vi etablerer et hovedrør ude i vejen?

De fleste fjernvarmeprojekter opererer med en minimumstilslutning på 30%. Der er ikke noget minimum for den enkelte vej. 

Læs mere om vores udvidelsesprojekter »

Hvornår vil der ske genetablering af have og indkørsel?

Ledningen dækkes løbende til. Der kan være enkelte ting, vi først kan lave, når fjernvarmen er helt tilsluttet.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Hvem ejer rørene i jorden?
Hvad betaler man for at få afkoblet naturgas?

Når du opsiger gassen, bliver der automatisk søgt om tilskud til
afkoblingen via statens tilskudspulje.
Hvis gebyret for opsigelse af din gasforsyning ikke er dækket af tilskudspuljen, sender Evida regningen direkte til os.
Vi giver dig besked om, hvornår du kan afmelde gassen på Evidas hjemmeside. 

Læs mere om afkoblingspuljen på Evidas hjemmeside »

De indvendige varmeinstallationer

Vi har gamle radiatorer, skal de skiftes inden tilslutning til fjernvarmen?

Det vil ikke være nødvendigt, for der vil være det samme tryk i rørene.

Læs mere om hvordan du får fjernvarme »

Skal vi selv betale for genetablering af fyrrum?

Det kommer an på om du vælger A- eller E-Model.

Læs mere om A- og E-modellerne »

Hvem ejer fjernvarmeuniten?

Man kan vælge mellem 2 modeller - Enten ejer kunden selv fjernvarmeuniten (E-Model), ellers ejer Egedal Fjernvarme uniten og kunden betaler abonnement (A-Model).

Læs mere om A- og E-modellerne »

Hvor stor er en fjernvarmeunit?

Varmeregningen med fjernvarme

Hvad koster det at have fjernvarme?

Du kan altid finde de opdaterede fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmepris og incitamentspris) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Den faste del består af arealafgift, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus. Vi anvender det antal m2 boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Se vores takstblad »

Hvad dækker den variable- og faste del af varmeregningen?

Fjernvarmen er non-profit. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet og vedligeholdelse. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er.

Det faste bidrag er baseret på areal, fordi husets størrelse er en indikator for, hvor meget huset trækker på vores produktions- og distributionskapacitet.

Er der forskel på udgifter og indtægter i løbet af et år, så indregnes det i varmeprisen året efter.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Varmeforbruget i en bolig er helt individuelt.

Ud fra dit nuværende forbrug kan du lave en beregning over de forventede omkostninger til fjernvarme.

Beregn dit årlige fjernvarmeforbrug her »

//