Miljø

Fjernvarme er bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde høster du grønne gevinster år for år

Langt det meste af vores fjernvarme kommer fra vedvarende energikilder som sol, biomasse og fra samproduktion med el. Derfor er de grønne fordele til at få øje på.

Har du f.eks. et hus på 130 m2, kan du år efter år spare miljøet for næsten 3,2 ton CO2 ved at skifte fra f.eks. gas til fjernvarme. Det svarer til, at du hvert år planter 15 træer, som får lov at stå i 90 år.

Et fjernvarmeanlæg kan holde mange år, og er nemt at tilpasse fremtidens grønne teknologier og varmekilder.

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

Se om du kan få fjernvarme »

Illustrationen viser, at et standardhus kan reducere sin CO2-udledning med hele 85% ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. Eksemplet er taget fra vores fjernvarmeplan og tager udgangspunkt i økonomien for projektet og gælder derfor kun for et hus, der ligger i et af konverteringsområderne.

Vores fjernvarme

Vores mål er at levere fjernvarme fra 100% vedvarende energi

Varmen fra Egedal Fjernvarme kommer fra et biomassebaseret varmeværk ved Maglevad, som fyrer med lokal og dansk træflis, samt 4.000 m2 solvarmepaneler etableret ved værkerne i Stenløse Syd og Maglevad.

Derudover har vi også to lokale varmeværker på naturgas ved Stengårdsskolen og Toftehøjskolen samt to gasmotordrevne elværker samme steder.

Når vi udvider nettet, skal vi bruge mere grøn energi, så vi også kan forsyne de nye kunder, og vi vil udfase naturgassen, så alle kunder får fjernvarmen til den samme pris. Derfor vil vi bl.a. installere en varmepumpe ved Stenløse Renseanlæg.

 

Fjernvarmedeklaration 2022

Fem måneder om året producerer vi næsten al fjernvarmen på vores solvarmeanlæg

Vi leverer varme til to forsyningsområder.

Vores mindste forsyningsområde er Forsyningsområde 1 ved Toftehøjskolen og Stengårdsskolen, som opvarmes via Naturgas.

Forsyningsområde 2 opvarmes med 100% vedvarende energi hovedsageligt fra lokal og dansk træflis og solvarme. Du kan se fordelingen i fjernvarmedeklarationen. Det er lovbestemt, at oplysningerne fra fjernvarmedeklarationen skal fremgå af opkrævningerne, vi sender ud hver måned.

Læs fjernvarmedeklarationen for område 1

Læs fjernvarmedeklarationen for område 2

 

Solvarme i Stenløse Nord

Ny teknologi udfaser fossile brændsler og sænker udledningen af drivhusgasser

Fjernvarmen vil være 100% CO2-neutral i 2030​

I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, selvom der har været vækst i den danske økonomi. Årsagen til at energiforbruget ikke er steget, er den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter 1990.

Fjernvarmeproduktionen er steget med 42% siden 1990. I samme periode er CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 23%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at CO2-udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 46%.

Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sin CO2-udledning med 26% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sin CO2-udledning og opnå de politiske fastlagte emissionsmål.

Solvarme i Stenløse Syd

Olie- og gasfyr er på vej ud

Nu kan du få grøn fjernvarme

Af hensyn til klimaet har regeringen besluttet at udfase olie- og gasfyr til opvarmning i private hjem, og fjernvarme er det oplagte og mest udbredte alternativ i kommunen.
Med fjernvarme er du sikker på grøn og effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.
Vi hjælper dig hele vejen fra første spadestik til færdig installation.

 

//