Egedal Fjernvarme gør status efter varmemangel

12. januar 2024

Egedal Fjernvarme gør status efter varmemangel

I sidste weekend og første del af ugen har nogle af kunderne ved Egedal Fjernvarme oplevet en mangel på varme i deres hjem. Denne uventede forstyrrelse har forårsaget ubehag og frustration for nogle af dem, der bor yderst i vores fjernvarmenet.

I løbet af ugen har vi derfor arbejdet på højtryk for at komme tilbage på sporet, og vi er glade for at melde, at alle vores spidslastkedler er klar igen.

Vi har efterfølgende undersøgt hændelsesforløbet for at kortlægge, hvad der gik galt, så vi kan forhindre lignende hændelser i fremtiden.

 

Opsummering på weekendens udfald

Som vi tidligere har meldt ud, skyldes weekendens udfald bl.a. fejl på to spidslastkedler, som kun bruges, når varmen i vores fjernvarmenet skal have et ekstra boost.

Selvom fjernvarmenettet er dimensioneret til at kunne levere tilstrækkeligt med varme til alle, selv ved temperaturer ned til -12 grader, oplevede dem i yderkanten af vores forsyningsområde, at de ikke havde varme nok.

I løbet af mandagen fik vi gang i den ene af de to kedler og tirsdag kom den anden kedel også i gang.

 

Varme nok til alle

Flere har sat spørgsmålstegn ved om vores fjernvarmenet kan levere varme nok til alle, også med alle de nye kunder, som kom på sidste år.

Vi har tilknyttet flere rådgivere og ingeniører, som har udført beregninger, der viser, at vi har kapacitet nok til at levere varme til alle – også alle de nye kunder. Vi har endda 25% reservelast til rådighed, hvilket på papiret skulle have været tilstrækkeligt.

Derfor kom forløbet i weekenden bag på os, da fejl på vores spidslastkedler ikke burde resultere i så store udfordringer.

Vi satte derfor alle sejl ind i weekenden for at finde ud af, hvad problemet var samt holde anlægget kørende.

Efterfølgende har det vist sig, at fejlen på spidslastkedlerne samt meget lave temperaturer og en efterspørgsel på varme, der var langt højere end normalt – udover hvad boligerne i vores fjernvarmenet var beregnet til at skulle bruge under disse omstændigheder – tilsammen skabte en mangel på varme til boligerne yderst i fjernvarmenettet.

 

Meget stor efterspørgsel forværrede problemet

Vi har efter hændelsen kunne se, at forbruget har været meget højt, og afkølingen i vores net meget dårlig.

Det sker fordi flere boliger i perioden har kaldt på for meget varme i forhold til det, der er nødvendigt for at opvarme en bolig til normal stuetemperatur. Derfor er en stor del af varmen, vi har produceret i perioden, ikke blevet brugt og er blevet sendt tilbage til værket igen.

Man kan sammenligne situationen lidt med toiletpapir-krisen i starten af coronanedlukningen. Forventningen om kulde og mangel på varme, har fået folk til at skrue for meget op for termostaterne, hvilket har presset produktionen til sit yderste.

Dette har skabt et efterslæb, som vi har skulle indhente, for at dem yderst i nettet har kunne få den varme, de har brug for.

Konsekvensen af alle disse hændelser er, at selvom vi teoretisk set har haft kapacitet til at levere varme nok til alle, så var det ikke tilfældet, når alle disse hændelser opstod samtidig.

Det har vi taget konsekvensen af, og vi har derfor i løbet af ugen foretaget ekstra foranstaltninger for at øge vores reservekapacitet.

 

Sådan forhindrer vi lignende situation i fremtiden

Vi vil gerne forsikre vores kunder om, at vi er fokuserede på at fremtidssikre varmeforsyningen og forsyningssikkerheden.

I forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet, har beregninger vist, at vi i vinteren 2024/25 ville få brug for en større reservekapacitet. Derfor bestilte vi sidste år to nye reservekedler hjem til værket og ned til byen, så de i god tid kunne blive installeret og stå klar til næste vinter.

Behovet for at sætte dem i drift kom dog et år for tidligt, derfor har vi rykket hurtigt, og sat den ene af de to nye kedler ind i vores produktion i onsdags. Den anden kedel bliver installeret på mandag i uge 3, og som en ekstra foranstaltning får vi endnu en kedel leveret i løbet af et par uger, der også vil indgå i vores reservelast.

Vi er også gået i gang med at besøge flere kunder, som har dårlig afkøling, så de kan få indstillet deres varmeanlæg rigtigt og få det maksimale ud af den varme de får ind.

Sidst men ikke mindst vil sammenlægningen med Vestforbrænding i 2025 yderligere sikre forsyningssikkerheden.

 

Beklager manglende kommunikation

Vi beklager, at vores kommunikation ikke har været tilfredsstillende under denne udfordrende situation. Vi fokuserede på at finde og løse problemet og prioriterede derfor ikke at oplyse på det tidspunkt.

Vi har taget ved lære af denne oplevelse og vil installere et varslingssystem, så vores kunder kan modtage SMS-beskeder i tilfælde af varmeafbrud, som påvirker eller kan påvirke deres bolig.

Vi takker vores kunder for deres tålmodighed og forsikrer om, at vi fortsat arbejder på at forbedre vores varmeforsyning og kommunikation.

Vi er taknemmelige for den støtte og tillid, vores kunder har vist, og forsikrer jer om vores dedikation til at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

 

Er du i tvivl om, om dit varmesystem er indstillet korrekt, kan du finde gode råd her.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

//