Fjernvarme i Krogholmvej-kvartererne

Bliv tilsluttet gratis!

Det skal være nemt og billigt at vælge de grønne løsninger. Derfor udvider vi fjernvarmenettet, så endnu flere kan få klimavenlig varme. 

Nu kan du også tilmelde dig

Bor du i udvidelsesområdet, så tilmeld dig i dag. Når 30% har vist interesse for fjernvarme i et område, går vi i gang med udbygning og tilslutning. 

Et godt tilbud på en langsigtet investering

Tilmeld dig fjernvarmen, mens vi udbygger og få tilslutningen gratis. Normalpris 30.000 kr.

Du kan vælge at få dit fjernvarmeanlæg samt installation og vedligehold på abonnement for ca. 250 kr. pr. måned, eller selv stå for indkøb af fjernvarmeanlæg samt installation med din egen VVS'er.

 

Vi udruller fjernvarmen i 4 etaper. Vi har allerede nok tilmeldinger i område 1, og begynder at grave i 2022.

Få dit fjernvarmeanlæg på abonnement

- For ca. 250 kr. om måneden!

Når du vil have fjernvarme, skal du vælge, om du vil eje din unit eller have et abonnement.

Prisen på abonnementet afhænger af dit forbrug, men for de fleste almindelige huse vil det koste ca. 250 kr. pr. måned (3.000 kr./år) oven i varmeregningen.

Abonnementet inkluderer opsætning af en ny unit, servicering og vedligehold af anlægget, udskiftning af reservedele eller unit uden beregning, samt tilkaldevagt.

A-Model, Abonnement
Vi etablerer stikledningen ind til din bolig uden beregning, opsætter et nyt fjernvarmeanlæg og slutter det til dit centralvarmeanlæg. Vi servicerer og vedligeholder anlægget og skifter det uden beregning, når det om mange år er udtjent. Alt sammen som en del af fjernvarmeaftalen.

E-model, Du ejer selv
Vi etablerer stikledningen ind til din bolig gennem ydermuren eller i et udvendigt skab uden beregning. Du indhenter selv tilbud, køber selv et fjernvarmeanlæg, og får udført alle nødvendige installationer af en VVS-installatør. Du sørger også selv for al fremtidig vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget.

Læs mere om tilslutningsmodellerne »

De 4 trin: Sådan får du fjernvarme »

Tilmeld dig fjernvarme »

Vi udruller fjernvarmen i 4 etaper

Når 30% har vist interesse for fjernvarme i området, sender vi kontrakter ud og går i gang med at aftale, hvordan varmen kommer ind i det enkelte hus.

Etape 1

Tilmeldingsfristen udløb 25. november 2021. Kontrakter udsendt i december. Vi forventer at gravearbejdet begynder i maj 2022.

Etape 2

Informationsmøde forventes afholdt i 3. kvartal 2022.

Tilmeldingsfrist er endnu ikke fastlagt.

Etape 3

Informationsmøde forventes afholdt i 4. kvartal 2023.

Tilmeldingsfrist er endnu ikke fastlagt.

Etape 4

Informationsmøde forventes afholdt i 1. kvartal 2023.

Tilmeldingsfrist er endnu ikke fastlagt.

 

Nåede du ikke at tilmelde dig?

Nåede du ikke at tilmelde dig inden fristens udløb, så kontakt os på tlf. 3020 1019 eller pr. mail adm@egedalfjernvarme.dk

Vi hjælper dig!

Vil du høre om muligheden for, hvornår du kan komme på fjernvarme eller har andre spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 30201019

Du kan også skrive til os på mail:
adm@egedalfjernvarme.dk