Overslagsberegning på fjernvarmeforbrug

Tilslutningsafgifterne fremgår af vores takstblad. Bor du i et kampagne- eller udbygningsområde er tilslutningen gratis.

Beregningen nedenfor viser de årlige udgifter for fjernvarme sammenlignet med dine nuværende varmeudgifter. Beregningen er kun gældende for private ejendomme op til 500 m2.

Abonnementsordning

I beregningen indgår omkostningen til abonnementsordningen (A-Model) med 250 kr. pr. måned, hvilket svarer til et hus med et standardforbrug på 15 MWh. Abonnementet er forbrugsafhængigt og vil derfor afvige i forhold til det konstaterede forbrug. Er forbruget 10 MWh pr. år, vil prisen være ca. 210 kr. pr. måned. Er forbruget 20 MWh pr. år, vil prisen være ca. 290 kr. pr. måned.

Gasfyr

Der er i beregningen regnet med en opsparing eller afskrivning på 2.835 kr. pr. år. 

Sammenligningsprisen på gas er med udgangspunkt i Seas NVE´s variable dagspris, som vi opdaterer ugentligt.

Vi hjælper dig!

Vil du høre om muligheden for, hvornår du kan komme på fjernvarme eller har andre spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 30201019

Du kan også skrive til os på mail:
adm@egedalfjernvarme.dk