Gravearbejde på Kærgårdsvej ved Ring Nord

3. juni 2024
Figur 1 – Rød linje viser lukket strækning

I forbindelse med udrulningen af fjernvarme, vil der blive igangsat gravearbejde på Kærgårdsvej ved Ring Nord.

Gravearbejdet er planlagt til at starte den 10. juni og forventes afsluttet efter ca. 14 dage, hvorefter vejen vil blive åbnet igen.

Arbejdet vil hovedsageligt blive udført som dagarbejde inden for normal arbejdstid i den angivne periode. Entreprenørfirmaet UC Global er ansvarlig for udførelsen.

Under anlægsarbejdet vil der være spærret for gennemkørsel på strækningen imellem Ring Nord og Opalvej - se figur 1.

Imens anlægsarbejdet pågår, vil al biltrafik blive omdirigeret via Kærgårdsvej i retning af Ved Gadekæret-Ny Toftegårdsvej. Fodgængere og cyklister vil fortsat have fri passage.

Efter arbejdets afslutning vil der blive lagt et midlertidigt asfaltlag på de offentlige veje. Dette lag er grovere end den permanente belægning for at tillade eventuelle sætninger i det første år efter anlægsarbejdet. Efter et år vil den midlertidige belægning blive erstattet med permanent asfalt, der matcher den oprindelige.

//